Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Ubezpieczenia majątkowe, to najczęstszy wariant, który jest wybierany przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów, jak również przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Oto najczęściej wybierane przez Państwa ubezpieczenia majątku firm:

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
  • Ubezpieczenie od wandalizmu
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej
  • Ubezpieczenie kosztów stałych działalności